Om oss och vår verksamhet...

Visby Stadsmission har med tiden utvecklats till att idag vara en ledande möjliggörare för social verksamhet i Visbyområdet. Stadsmissionen grundades 1881 och har genom decennier haft en stor betydelse för den diakonala hjälpverksamheten. Under många år utgjordes verksamheten i huvudsak av syföreningens flitiga arbete och deras försäljning, medan övriga aktiviteter var sparsamma. Sedan "nytändningen" 2008 har Visby Stadsmission medverkat i flera projekt för socialt utsatta människor i Visby, vilket bl.a. lett fram till de verksamheter som beskrivs nedan.

OM VISBY STADSMISSION

VÅR VERKSAMHET

TRÄFFPUNKT GRÅBO

Visby Stadsmission genom sitt fastighetsbolag äger och förvaltar fastigheten för Träffpunkt Gråbo. Detta är ett nätverk tillsammans med Röda Korset, Visby domkyrkoförsamling,, Socialförvaltningen i Region Gotland, IOGT/NTO, Studieförbund m.fl. Totalt är det ca 20 organisationer som bedriver social verksamhet i huset. Träffpunkt Gråbo är helt enkelt ett för Sverige unikt gräns-överskridande samarbetsprojekt. Många rikspolitiker och andra intresserade från hela landet har varit på besök bl.a. under Almedalsveckan och tagit del av verksamheten. Läs gärna mer på: » traffpunktgrabo.se


AXELSRO

Vi driver även Axelsro, sedan länge ett sommarhem med sommaraktiviteter för unga och gamla, främst i Visby domkyrkoförsamlings regi. Inför sommaren 2014 totalrenoverades huset som nu kan erbjuda sängplatser för upp till 16 personer, fördelat på 5 gästrum. Allrum med plats för ca 20 personer lämpar sig även för mindre konferenser. Stor altan, grillplats och mysig skogstomt med plats för flera tält. Egen toalettbyggnad för tältande och aktiviteter utomhus. Vi erbjuder hela huset till uthyrning under speciella veckor, så som Almedalsveckan. Gästrummen för studentboende under skolterminer. Rum kan även erbjudas under sommaren, men då parallellt med aktiviteter utomhus och på nedre plan, i allrum och kök.


ANDRA PROJEKT

Syrien och Solen är ett exempel på andra projekt där vi har varit delaktiga. Föreställningen är en pantomim-teater, skriven, regisserad och framförd av asylsökande boende på Öland. Den berättar om kriget och flykten från Syrien, den svåra resan till och genom Europa samt om mottagandet här i Sverige. De har sedan premiären i mars mött stående ovationer på ett flertal platser i landet och gemensamt är publikens reaktioner, man blir gripen och det är oerhört starkt av dem att spela upp den svåra situation de har upplevt på nytt igen. Vår förhoppning är att dessa föreställningar har inspirerat frivilliga och asyl-sökande boende på Gotland till något liknande projekt. En teater, musikal eller något annat, med föreställningar riktade främst till skolungdomar kan bli en fortsättning.


Vad det blir härnäst vet vi inte. Visby Stadsmission har som målsättning att medverka eller driva projekt, som kan leda till verksamheter, för utsatta människor i Visby och på Gotland. Vi håller våra ögon och öron öppna, men om du har en idé som du tror kan hjälpa någon i nöd, så vänta inte med att höra av dig till oss.


Tillsammans är vi starka, personer och organisationer, alla som vill kan påverka, i Visby, på Gotland, i Sverige och i världen. Så skapar vi en bättre plats för alla!


VINTERNATT

Vår avsikt med Stadsmissionens engagemang i projektet Vinternatt har hela tiden varit att inte erbjuda ett permanent boende, men väl värdiga förhållanden för de EU-migranter som vistas i Visby och på Gotland. Hösten 2014 öppnade vi därför upp Axelsro som ett härbärge under vintern. Det visade sig sedan att det gav många fördelar med att erbjuda alla som vistas här en plats på samma ställe, varför ett större boende valdes. Projektet drevs med Röda Korset som huvudman och i samverkan med Region Gotland, andra organisationer och nätverk. Förutom tak över huvudet anställdes en samordnare för att lösa det praktiska. Allt har fungerat mycket väl. En senare del i detta har varit att hitta möjligheter att kunna erbjuda "ströjobb" som ett alternativ till att sitta utanför affärerna. Detta lanserades  2016 med en pressrelease i Visby domkyrka.

Se gärna mer i ett reportage från SVT Nyheter Öst:

» om jag får ett jobb så blir jag lycklig


VÅR ORGANISATION

Styrelsen för Visby Stadsmission

Funktion:

Namn:

@visbystadsmission.se

Ordförande

ANNA LUNDGREN

anna

Vice ordförande

LARS DANIELSON

lars

Kassör

TOMMY WISSING

tommy

Sekreterare

SUSAN BERGKVIST

susan

Övriga ledamöter;

JANNE NILSSON

janne

ANNELI KLOVSJÖ

anneli


ERIK ECKERDAL

erik


LILIAN EDMAN

lilian


STEPHAN CARLSSON

stephan


THERESE WATTSKOG

therese

Syföreningens repr.

MARGARETA PERSSON

margareta

Visby Stadsmissions Fastighetsaktiebolag

Funktion:

Namn:

@visbystadsmission.se

Ordförande

LARS DANIELSON

lars

Ledamöter;

JANNE NILSSON

janne

(Fastighetsansvarig)

ALLAN PETTERSSON

allan

Adjungerad kassör

TOMMY WISSING

tommy